x

Om os

Platon grundlagde omkring 385 f.Kr. et gymnasium med navn Akademiet (Akademia) i en have uden for Athen. Her lærte de unge mænd bl.a. at diskutere, så de kunne argumentere for eller imod ved en afstemning i folkeforsamlingen. Efterhånden erstattedes de politiske emner med de evigtgyldige videnskabelige spørgsmål.

Blandt Akademiets mest berømte elever er Aristoteles.

Over indgangen til i akademiet stod der skrevet: “Dørtrinet til visdommens tempel er erkendelsen af din egen uvidenhed”.

Og netop denne sætning inspirerede os til at stifte Mindfulness Akademiet®

Her forsøger vi, efter bedste evne, at uddanne vores elever i Mindfulness og beslægtede værdier og visdom.

Vi arbejder med mindfulness både fra det Buddhistiske udspring og fra Jon Kabat-Zinns gode arbejde med at bearbejde mindfulness til en vestlig forståelsesramme.

Vi tager et grundlæggende afsæt i prof. Daniel Siegels forskning og teorier. I prof. Richard Davidsons forskning med mindfulness og hjernens udvikling. Barbara Fredrickson, Tchich Nhat Hanh, Mooji, Dr. Wayne Dyer og flere er andre bidragsydere.

Alle disse evidensbaserede forskningsinput, såvel som filosofiske input samles i en nærværende og praktisk “nede-på-jorden” undervisningsform baseret på erkendelse i krop, sind og i ånd.

Uddannelserne er alle bygget op om en kropslig og praktisk erkendelse, som underbygges med teori og viden. Udgangspunktet er en formidling af viden, der fører frem til en indre erkendelse af visdom.

Livsbevidsthed.

Vi har en vision om en bedre verden.

Det kan godt være, at det umiddelbart lyder naivt. Men så smiler vi… og tilføjer, at der næsten er intet, vi hellere vil være, end naive. Det er måske endda noget, vi tilstræber.

Naiv kommer fra det latinske “nativus” og betyder “medfødt” eller “oprindelig”.

Og i bund og grund er det lige præcis dét, som mindfulness handler om. At vi kommer tilbage til det oprindelige. Det medfødte.

Som vi ser det, består denne kerne af venlighed og kærlighed … og kan det ikke andet end at skabe en bedre verden? For som så mange har sagt før os:

Hvor er det bedste sted at starte, hvis vi vil forbedre verden, end hos os selv.

Mindfulness Akademiet®️ er et registreret varemærke og kun materiale, der er godkendt af os, må bære navnet og mærket. Det er din sikkerhed for autenticiteten og kvaliteten.

MØD TEAMET

Flora Eriksen
Underviser

Udover at Flora Eriksen måske er en af de fagligt bedst funderede mindfulness undervisere herhjemme, så har hun en enestående evne til at omsætte selv de mest komplekse teorier og evidensbaseret viden til enkle og brugbare værktøjer. Udover egen praksis gennem mere end 20 år er Flora konstant opdateret på de seneste forskningsresultater og retninger indenfor mindfulness og beslægtede emner. Flora er hovedunderviser på alle uddannelser og forløb i Mindfulness Akademiet® og holder derudover foredrag, laver pædagogiske dage og mindfulness forløb samt workshops for virksomheder og organisationer.

Jørgen Melchiorsen
Underviser, administrator

Jørgen Melchiorsen har en bred kommerciel lederkarriere bag sig fra forskellige brancher: international marketing og kommunikation samt ledelse indenfor industriel design og kultur og meget mere. Jørgen har sammen med Flora Eriksen i de senere år arbejdet intensivt på at udbrede kendskabet til mindfulness, indre balance og personlig udvikling bl.a. gennem At Leve Mindfuldt og Mindfulness Akademiet®, hvor Jørgen udover deltagelse i undervisningen står for design, koncept- og produktudvikling samt de fleste praktiske og administrative funktioner.

Annette Hartvig
Supervisor & Coach

Annette Hartvig er en af Danmarks dygtigste terapeuter med en unik indlevelse og empatisk forståelse. Annette driver et anerkendt terapeutisk kursus- og læringscenter i Næstved og står for uddannelsernes individuelle udviklingssamtaler, der fokuserer på deltagerens udvikling og proces i uddannelsen. Annette varetager de personlige og individuelle samtaler med alle elever på Mindfulness Practitioner uddannelsen samt på Mindfulness Advanced forløbet og underviser desuden i gruppedynamik og undervisningspsykologi på Mindfulness Educator® uddannelsen og deltager i den afsluttende Masterclass/Responsum/Open Lecture samt i endelig certificering.

X

TEST ZAN POST